Uplynulé akce v naší farnosti

Galerie

Galerie obsahuje celkem 5 obrázků.

Všem zúčastněným, moc dekujeme, především za pomoc s tříkrálovou sbírkou, s úklidem i za účast na bohoslužbě. Dětem potom, za krásné a milé přání. Věříme, že jste si vánoční čas užili a přejeme vše dobré v roce 2023.

Pouť k Panně Marii Bolestné

V neděli 19.9 se v naší farnosti konala u kapličky směrem k Hostěradicím tradiční pouť k Panně Marii Bolestné. Zúčastnili se věřící z Oleksovic, Hostěradic, Prosiměřic, Jiřic a Dolenic. Bohoslužbu vedl P. Josef Dvořák z Hostěradic.
Níže několik obrázků.

Ohlédnutí za poutí v Oleksovicích

Ve dnech 13-15. 8 se v Oleksovicích konaly tradiční pouťové slavnosti.

V sobotu 14.8, se krojovaná chasa aktivně účastnila mše sv. v kostele. Následovalo zavádění po obci, které i přes velké horko všichni zvládli a také občané městyse měli velkou radost, že se i letos pouť mohla uskutečnit. Jak na odpolední, tak na večerní zábavu přišla spousta lidí a všichni si to užili.

V neděli 15.8., byla v kostele poutní mše sv., obětovaná za všechny obyvatele Oleksovic.

Níže několik obrázků