Setkání na faře 12.11.2022

V sobotu 12.11.2022 se převážně oleksovická chasa sešla na faře, abychom společně probrali, co je nového, jak se nám daří apod. Čekalo nás i velmi zajímavé povídání s paní psycholožkou, která se zabývá vývojem odložených a nechtěných dětí a to i v prenatálním věku.

Povídání bylo opravdu zajímavé a my jako budoucí rodičové jsme se mohli dovědět spoustu zajímavých věcí.

Moc za setkání děkujeme a těšíme se na další společné akce.

Ohlédnutí za pouti 2022 v Oleksovicích

O víkendu 13 a 14.8 proběhly v Oleksovicích tradiční pouťové slavnosti.

V sobotu 13.8 se chasa aktivně účastnila mše svatě v kostele. Letos se svým zpěvem k děvčatům připojili i kluci. Bylo to moc fajn. Po kostele následovalo tradiční zavádění po obci. a pouťové zábavy, které jsme si užili se spoustou tance, zpěvu a legrace.

V neděli 14.8., byla v kostele poutní mše sv., obětovaná za všechny obyvatele Oleksovic.

Níže několik obrázků a odkaz na video ze zpěvu oleksovické chasy

https://www.youtube.com/watch?v=r_G-FzyDvY0

Pouť k Panně Marii Bolestné

V neděli 19.9 se v naší farnosti konala u kapličky směrem k Hostěradicím tradiční pouť k Panně Marii Bolestné. Zúčastnili se věřící z Oleksovic, Hostěradic, Prosiměřic, Jiřic a Dolenic. Bohoslužbu vedl P. Josef Dvořák z Hostěradic.
Níže několik obrázků.

Ohlédnutí za poutí v Oleksovicích

Ve dnech 13-15. 8 se v Oleksovicích konaly tradiční pouťové slavnosti.

V sobotu 14.8, se krojovaná chasa aktivně účastnila mše sv. v kostele. Následovalo zavádění po obci, které i přes velké horko všichni zvládli a také občané městyse měli velkou radost, že se i letos pouť mohla uskutečnit. Jak na odpolední, tak na večerní zábavu přišla spousta lidí a všichni si to užili.

V neděli 15.8., byla v kostele poutní mše sv., obětovaná za všechny obyvatele Oleksovic.

Níže několik obrázků