Oprava fasády kostela

Na našem kostele byla zahájena další část opravy fasády. Její součástí byl i přesun kříže, původně postaveného, před hlavními dveřmi kostela. Přesun byl uskutečněn díky dobré spolupráci mezi farností a městysem Oleksovice.

Na několik obrázků se můžete podívat níže

[…]

Kurz Alfa

V jarních měsících byl ve farnosti zahájen kurz Alfa. Kurz vedl Ing Voříšek se svými spolupracovníky. Kurzu se účastnilo 12 zájemců.

 

Fotodokumentace z návštěvy farníků z vísecké farnosti

 

 

 

[…]

Mše sv. u kapličky Panny Marie Bolestné dne 16.9.2012

 

Pouť v Oleksovcích dne 18. a 19. srpna 2012

[…]

Pouť v Čejkovicích 4. a 5. srpna 2012

[…]

30.06.2012 Křest dětí a první svaté přijímání v Čejkovicích

Hasičská pouť 05.05.2012

Turzovka 09.10.2010.

Farní den, 26.9.2010