Pouť k Panně Marii Bolestné

V neděli 17. září odpoledne jsme u nově opravené kapličky k Hostěradicím slavili pouť k Panně Marii Bolestné. Mši sv. celebroval P. Josef Dvořák z Hostěradic. Přišli poutníci z Hostěradic, Miroslavi, Jiřic, Vítonic a z Oleksovic.

Leave a Reply