Pouť Oleksovice 2020

Společně s městysem Oleksovice a krojovanou chasou vás všechny zveme na pouť, která se koná na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie  a to ve dnech 15. a 16. srpna. 

V sobotu 15.8 v 9:00 bude bohoslužba s Oleksovickou chasou a s jejím aktivním zapojením do liturgie

V neděli 16.8. v 10: 30  bude poutní mše svatá

Všichni jste srdečně zvání 

Plánované akce v roce 2010

Květen –  Hasičská pouť a Den matek

Červen – kněžská rekolekce

Srpen – Farní pouť  

Září – Výročí obnovení kapličky a Farní den

Říjen – Poděkování za úrodu

Prosinec – Mikulášská nadílka v Oleksovicích

Prosinec – Žehnání vánočního stromku v Čejkovicích 

                    – divadlo Abraham ve filiálním  kostele Čejkovice

                    – Mikulášká nadílka v kostele Čejkovice