Bohoslužba k P. Marii Bolestné

Mše se uskuteční v neděli 13.9. ve 14:30 u kapličky při silnici vedoucí k Hostěradicím

Poděkování za úrodu

Dne 20.9.2020 se v našem kostele a na faře uskuteční Poděkování za úrodu s výstavou plodin, které se letos u nás urodily

v 10:30 se uskuteční mše svatá a po ní bude od 14:30 následovat přednáška o historii naší obce.

Přednášet bude Dr. Petr Eckl, jenž pracuje ve znojemském muzeu. Po skončení se můžete […]

Pouť Oleksovice 2020

Společně s městysem Oleksovice a krojovanou chasou vás všechny zveme na pouť, která se koná na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie a to ve dnech 15. a 16. srpna.

V sobotu 15.8 v 9:00 bude bohoslužba s Oleksovickou chasou a s jejím aktivním zapojením do liturgie

V neděli 16.8. v 10: 30 bude poutní […]

Plánované akce v roce 2010

Květen – Hasičská pouť a Den matek

Červen – kněžská rekolekce

Srpen – Farní pouť

Září – Výročí obnovení kapličky a Farní den

Říjen – Poděkování za úrodu

Prosinec – Mikulášská nadílka v Oleksovicích

Prosinec – Žehnání vánočního stromku v Čejkovicích

– divadlo Abraham ve filiálním kostele Čejkovice

– Mikulášká nadílka v kostele Čejkovice