Tří králová sbírka v Oleksovicích a Čejkovicích

 

Také letos proběhla v naší farnosti tradiční charitativní Tříkrálová sbírka na pomoc potřebným a nemocným lidem. Vlivem stále probíhající pandemie však nemohla být uskutečněna tradičním způsobem.

V Oleksovicích proto byla zřízena pokladnička v obchodě Jednota a v Čejkovicích na obecním úřadě, kde mohli občané přispět.V Oleksovicích se vybralo 2.766,- KČ,  v Čejkovicích 850,- […]

Poděkování za úrodu a sázení dubů

V naší oleksovické farnosti se v uplynulých dnech konalo několik akcí.Dne 20.9.2020 Jsme společně děkovali za úrodu s výstavou plodin, které se v Oleksovicích letos urodily. Součástí poděkování bylo i povídání o historii naší obce, které vedl Dr. Petr Eckl pracovník muzea ve Znojmě.

Dne 3.10. jsme organizovali brigádu za účelem sázení malých dubů […]

Pouť Oleksovice 2020

Ve dnech 15. a 16.8. byla v našem kostele pouť ke cti Panny Marie Nanebevzaté a to s již krásnou a radostnou účastí oleksovické mládeže. Ta se kromě tradičního zavádění po obci a pouťových zábav svým zpěvem a čtením v kostele, aktivně zapojila do liturgie.

Hlavním letošním tématem sobotní bohoslužby bylo téma ekologie […]

Pouť Čejkovice 2020

Dne 1.8.2020 se uskutečnila tradiční pouť v Čejkovicích.

Krojovaná mládež se zde aktivně zapojila do liturgie

Křest katechumena Romana Kročila

Dne 19.7.2020 byl v našem kostele pokřtěn Katechumen pan Roman Kročil.

Původně měl křest proběhnout na vigilii Zmrtvýchvstání Páně, ale z důvodu karanténních opatření proběhl až v již zmíněném datu.

Na svůj křest se pan Kročil připravoval více než rok. Po křtu byl následně biřmován a přijal i svátost Těla a Krve Krista.

Křtil […]

Poděkování za úrodu

V neděli 24.září jsme Pánu Bohu děkovali za letošní úrodu. Když jsme připravovali výstavku všeho, co se v naší obci urodilo, obávali jsme se, že pro to letošní sucho nebude co vystavovat. Nakonec vše dobře dopadlo a my jen zírali, jak bohatě jsme obdarováváni!

Na naši slavnost přijely děti spolu se svými vedoucími z farnosti […]

Pouť k Panně Marii Bolestné

V neděli 17. září odpoledne jsme u nově opravené kapličky k Hostěradicím slavili pouť k Panně Marii Bolestné. Mši sv. celebroval P. Josef Dvořák z Hostěradic. Přišli poutníci z Hostěradic, Miroslavi, Jiřic, Vítonic a z Oleksovic.

Pouť Oleksovice

Na svátek Nabebevzetí Panny Marie jsme ve dnech 19. a 20. srpna v oleksovickém kostele slavili pouť. Bylo to radostné poděkování i prosby s aktivní účastí krojované mládeže, zapojené do liturgie.

Pouť Čejkovice

Na svátek Panny Marie Sněžné jsme v kostele v Čejkovicích slavili pouť. Společně s čejkovickými mladými jsme Panně Marii děkovali za pomoc a ochranu pro všechny obyvatele obce. Zároveň jsme prosili o ochranu a pomoc do nastávajícího období.

Kurz Alfa

V jarních měsících byl ve farnosti zahájen kurz Alfa. Kurz vedl Ing Voříšek se svými spolupracovníky. Kurzu se účastnilo 12 zájemců.