Tří králová sbírka v Oleksovicích a Čejkovicích

 

Také letos proběhla v naší farnosti tradiční charitativní Tříkrálová sbírka na pomoc potřebným a nemocným lidem. Vlivem stále probíhající pandemie však nemohla být uskutečněna tradičním způsobem.

V Oleksovicích proto byla zřízena pokladnička v obchodě Jednota a v Čejkovicích na obecním úřadě, kde mohli občané přispět.

V Oleksovicích se vybralo 2.766,- KČ,  v Čejkovicích 850,- KČ.

Všem dárcům a také pracovníkům Jednoty Oleksovice a OÚ Čejkovice ze srdce děkujeme a přejeme, aby Pán Bůh každému z nich, stále žehnal.