Pouť Oleksovice 2020

Ve dnech 15. a 16.8. byla v našem kostele pouť ke cti Panny Marie Nanebevzaté  a to s již krásnou a radostnou účastí oleksovické mládeže. Ta  se kromě tradičního zavádění po obci a pouťových zábav svým zpěvem a čtením v kostele, aktivně zapojila do liturgie. 

Hlavním letošním tématem sobotní bohoslužby bylo téma ekologie ve vztahu lidí k přírodě a člověka k člověku. To vše pohledem matky Stvořitele.  V neděli pak následovala poutní mše svatá.

Níže ještě několik obrázků.