Křest katechumena Romana Kročila

Dne 19.7.2020 byl v našem kostele pokřtěn Katechumen pan Roman Kročil.

Původně měl křest proběhnout na vigilii Zmrtvýchvstání Páně, ale z důvodu karanténních opatření proběhl až v již zmíněném datu.

Na svůj křest se pan Kročil  připravoval více než rok. Po křtu byl následně biřmován a přijal i svátost Těla a Krve Krista.

Křtil P. František Alexa. Na fotografii je pan Kročil se svým kmotrem