Bohoslužba k P. Marii Bolestné

Mše se uskuteční v neděli 13.9. ve 14:30 u kapličky při silnici vedoucí k Hostěradicím