Poděkování za úrodu

V neděli 24.září jsme Pánu Bohu děkovali za letošní úrodu. Když jsme připravovali výstavku všeho, co se v naší obci urodilo, obávali jsme se, že pro to letošní sucho nebude co vystavovat. Nakonec vše dobře dopadlo a my jen zírali, jak bohatě jsme obdarováváni!

Na naši slavnost přijely děti spolu se svými vedoucími z farnosti Vísky u Letovic. Děti a jejich vedoucí hráli a zpívali nejen při ranní mši svaté, ale také při odpoledním programu. Upřímné Pán Bůh zaplať!

Odpoledne měl v kostele přednášku P. Josef Dvořák z Hostěradic o historii památných smírčích křížů. Pak jsme se sešli na faře , abychom si všichni společně povídali o všem, co nás zajímá.

 

 

 

Leave a Reply