Tří králová sbírka v Oleksovicích a Čejkovicích

 

Také letos proběhla v naší farnosti tradiční charitativní Tříkrálová sbírka na pomoc potřebným a nemocným lidem. Vlivem stále probíhající pandemie však nemohla být uskutečněna tradičním způsobem.

V Oleksovicích proto byla zřízena pokladnička v obchodě Jednota a v Čejkovicích na obecním úřadě, kde mohli občané přispět.V Oleksovicích se vybralo 2.766,- KČ,  v Čejkovicích 850,- […]

Poděkování za úrodu a sázení dubů

V naší oleksovické farnosti se v uplynulých dnech konalo několik akcí.Dne 20.9.2020 Jsme společně děkovali za úrodu s výstavou plodin, které se v Oleksovicích letos urodily. Součástí poděkování bylo i povídání o historii naší obce, které vedl Dr. Petr Eckl pracovník muzea ve Znojmě.

Dne 3.10. jsme organizovali brigádu za účelem sázení malých dubů […]

Pouť Oleksovice 2020

Ve dnech 15. a 16.8. byla v našem kostele pouť ke cti Panny Marie Nanebevzaté a to s již krásnou a radostnou účastí oleksovické mládeže. Ta se kromě tradičního zavádění po obci a pouťových zábav svým zpěvem a čtením v kostele, aktivně zapojila do liturgie.

Hlavním letošním tématem sobotní bohoslužby bylo téma ekologie […]

Pouť Čejkovice 2020

Dne 1.8.2020 se uskutečnila tradiční pouť v Čejkovicích.

Krojovaná mládež se zde aktivně zapojila do liturgie

Bohoslužba k P. Marii Bolestné

Mše se uskuteční v neděli 13.9. ve 14:30 u kapličky při silnici vedoucí k Hostěradicím

Poděkování za úrodu

Dne 20.9.2020 se v našem kostele a na faře uskuteční Poděkování za úrodu s výstavou plodin, které se letos u nás urodily

v 10:30 se uskuteční mše svatá a po ní bude od 14:30 následovat přednáška o historii naší obce.

Přednášet bude Dr. Petr Eckl, jenž pracuje ve znojemském muzeu. Po skončení se můžete […]

Křest katechumena Romana Kročila

Dne 19.7.2020 byl v našem kostele pokřtěn Katechumen pan Roman Kročil.

Původně měl křest proběhnout na vigilii Zmrtvýchvstání Páně, ale z důvodu karanténních opatření proběhl až v již zmíněném datu.

Na svůj křest se pan Kročil připravoval více než rok. Po křtu byl následně biřmován a přijal i svátost Těla a Krve Krista.

Křtil […]

Pouť Oleksovice 2020

Společně s městysem Oleksovice a krojovanou chasou vás všechny zveme na pouť, která se koná na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie a to ve dnech 15. a 16. srpna.

V sobotu 15.8 v 9:00 bude bohoslužba s Oleksovickou chasou a s jejím aktivním zapojením do liturgie

V neděli 16.8. v 10: 30 bude poutní […]

Oprava fasády kostela

Na našem kostele byla zahájena další část opravy fasády. Její součástí byl i přesun kříže, původně postaveného, před hlavními dveřmi kostela. Přesun byl uskutečněn díky dobré spolupráci mezi farností a městysem Oleksovice.

Na několik obrázků se můžete podívat níže

[…]

Poděkování za úrodu

V neděli 24.září jsme Pánu Bohu děkovali za letošní úrodu. Když jsme připravovali výstavku všeho, co se v naší obci urodilo, obávali jsme se, že pro to letošní sucho nebude co vystavovat. Nakonec vše dobře dopadlo a my jen zírali, jak bohatě jsme obdarováváni!

Na naši slavnost přijely děti spolu se svými vedoucími z farnosti […]