Pouť Oleksovice 2020

Společně s městysem Oleksovice a krojovanou chasou vás všechny zveme na pouť, která se koná na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie a to ve dnech 15. a 16. srpna.

V sobotu 15.8 v 9:00 bude bohoslužba s Oleksovickou chasou a s jejím aktivním zapojením do liturgie

V neděli 16.8. v 10: 30 bude poutní […]

Oprava fasády kostela

Na našem kostele byla zahájena další část opravy fasády. Její součástí byl i přesun kříže, původně postaveného, před hlavními dveřmi kostela. Přesun byl uskutečněn díky dobré spolupráci mezi farností a městysem Oleksovice.

Na několik obrázků se můžete podívat níže

[…]

Poděkování za úrodu

V neděli 24.září jsme Pánu Bohu děkovali za letošní úrodu. Když jsme připravovali výstavku všeho, co se v naší obci urodilo, obávali jsme se, že pro to letošní sucho nebude co vystavovat. Nakonec vše dobře dopadlo a my jen zírali, jak bohatě jsme obdarováváni!

Na naši slavnost přijely děti spolu se svými vedoucími z farnosti […]

Pouť k Panně Marii Bolestné

V neděli 17. září odpoledne jsme u nově opravené kapličky k Hostěradicím slavili pouť k Panně Marii Bolestné. Mši sv. celebroval P. Josef Dvořák z Hostěradic. Přišli poutníci z Hostěradic, Miroslavi, Jiřic, Vítonic a z Oleksovic.

Pouť Oleksovice

Na svátek Nabebevzetí Panny Marie jsme ve dnech 19. a 20. srpna v oleksovickém kostele slavili pouť. Bylo to radostné poděkování i prosby s aktivní účastí krojované mládeže, zapojené do liturgie.

Pouť Čejkovice

Na svátek Panny Marie Sněžné jsme v kostele v Čejkovicích slavili pouť. Společně s čejkovickými mladými jsme Panně Marii děkovali za pomoc a ochranu pro všechny obyvatele obce. Zároveň jsme prosili o ochranu a pomoc do nastávajícího období.

Kurz Alfa

V jarních měsících byl ve farnosti zahájen kurz Alfa. Kurz vedl Ing Voříšek se svými spolupracovníky. Kurzu se účastnilo 12 zájemců.

 

Svátek matek

14. května jsme oslavili Den matek. Ve mši svaté jsme společně děkovali za maminky a na závěr bohoslužby si každá maminka domů odnesla kytičku.

Hasičská pouť

V první polovině května jsme spolu s místními hasiči slavili svátek ochránce hasičů, svatého Floriána. Ve mši sv. jsme Pánu Bohu děkovali za živé i zemřelé místní hasiče, jejich rodiny a za vše, co dobrého pro ostatní občany činili a činí.

Tříkrálová sbírka 2017

Při letošní Tříkrálové sbírce králové vykoledovali:

Oleksovice 11.065,- Kč a 10Eur

Čejkovice 7.136,- Kč

Poděkování náleží všem koledníkům i všem těm, kteří svým darem přispěli.